SON MƏQALƏLƏR

giriş parametrləri mövcuddur müddəti seçilməsi seçimi Cronex_Impulse_MACD göstərici: input ENUM_TIMEFRAMES Vaxt = PERIOD_H4; // Göstərici chart müddəti (vaxt) göstərici Cronex_Impulse_MACD.mq5 göstərici tələb edir ...

giriş parametrləri mövcuddur müddəti seçilməsi seçimi CyberCycle göstərici: input ENUM_TIMEFRAMES Vaxt = PERIOD_H4; // Göstərici chart müddəti (vaxt) göstərici CyberCycle.mq5 göstərici tələb edir ...

şamdanlar bir ardıcıllıqla həyata ColorSchaffMomentumTrendCycle göstərici. Candlesticks ColorSchaffMomentumTrendCycle alqoritm tərəfindən emal müvafiq qiymət timeseries nəticəsində görünür. çox In ...

şamdanlar bir ardıcıllıqla həyata ColorSchaffTrendCycle göstərici. Candlesticks ColorSchaffTrendCycle alqoritm tərəfindən emal müvafiq qiymət timeseries nəticəsində görünür. çox In ...

şamdanlar bir ardıcıllıqla həyata ColorSchaffTriXTrendCycleCandle göstərici. Candlesticks ColorSchaffTriXTrendCycleCandle alqoritm tərəfindən emal müvafiq qiymət timeseries nəticəsində görünür. çox In ...

şamdanlar bir ardıcıllıqla həyata ColorSchaffRSITrendCycle göstərici. Candlesticks ColorSchaffRSITrendCycle alqoritm tərəfindən emal müvafiq qiymət timeseries nəticəsində görünür. çox In ...

giriş parametrləri mövcuddur müddəti seçilməsi seçimi ColorSchaffWPRTrendCycle göstərici: input ENUM_TIMEFRAMES Vaxt = PERIOD_H4; // Göstərici chart müddəti (vaxt) göstərici ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 göstərici tələb edir ...

giriş parametrləri mövcuddur müddəti seçilməsi seçimi ColorSchaffTriXTrendCycle göstərici: input ENUM_TIMEFRAMES Vaxt = PERIOD_H4; // Göstərici chart müddəti (vaxt) göstərici ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 göstərici tələb edir ...

giriş parametrləri mövcuddur müddəti seçilməsi seçimi ColorSchaffRVITrendCycle göstərici: input ENUM_TIMEFRAMES Vaxt = PERIOD_H4; // Göstərici chart müddəti (vaxt) göstərici ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 göstərici tələb edir ...

giriş parametrləri mövcuddur müddəti seçilməsi seçimi ColorSchaffRSITrendCycle göstərici: input ENUM_TIMEFRAMES Vaxt = PERIOD_H4; // Göstərici chart müddəti (vaxt) göstərici ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 göstərici tələb edir ...