ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Индикаторът за Cronex_Impulse_MACD с възможност за избор на период от време, на разположение във входните параметри: вход ENUM_TIMEFRAMES времева рамка = PERIOD_H4; // Индикатор диаграма период (времева рамка) Показателят изисква показател Cronex_Impulse_MACD.mq5 ...

Индикаторът за CyberCycle с възможност за избор на период от време, на разположение във входните параметри: вход ENUM_TIMEFRAMES времева рамка = PERIOD_H4; // Индикатор диаграма период (времева рамка) Показателят изисква показател CyberCycle.mq5 ...

Индикаторът за ColorSchaffMomentumTrendCycle реализира като последователност от свещници. Свещници се появяват в резултат на съответните ценови временен ред, обработвани чрез алгоритъма за ColorSchaffMomentumTrendCycle. В много...

Индикаторът за ColorSchaffTrendCycle реализира като последователност от свещници. Свещници се появяват в резултат на съответните ценови временен ред, обработвани чрез алгоритъма за ColorSchaffTrendCycle. В много...

Индикаторът за ColorSchaffTriXTrendCycleCandle реализира като последователност от свещници. Свещници се появяват в резултат на съответните ценови временен ред обработва от алгоритъм ColorSchaffTriXTrendCycleCandle. В много...

Индикаторът за ColorSchaffRSITrendCycle реализира като последователност от свещници. Свещници се появяват в резултат на съответните ценови временен ред, обработвани чрез алгоритъма за ColorSchaffRSITrendCycle. В много...

Индикаторът за ColorSchaffWPRTrendCycle с възможност за избор на период от време, на разположение във входните параметри: вход ENUM_TIMEFRAMES времева рамка = PERIOD_H4; // Индикатор диаграма период (времева рамка) Показателят изисква показател ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 ...

Индикаторът за ColorSchaffTriXTrendCycle с възможност за избор на период от време, на разположение във входните параметри: вход ENUM_TIMEFRAMES времева рамка = PERIOD_H4; // Индикатор диаграма период (времева рамка) Показателят изисква показател ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 ...

Индикаторът за ColorSchaffRVITrendCycle с възможност за избор на период от време, на разположение във входните параметри: вход ENUM_TIMEFRAMES времева рамка = PERIOD_H4; // Индикатор диаграма период (времева рамка) Показателят изисква показател ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 ...

Индикаторът за ColorSchaffRSITrendCycle с възможност за избор на период от време, на разположение във входните параметри: вход ENUM_TIMEFRAMES времева рамка = PERIOD_H4; // Индикатор диаграма период (времева рамка) Показателят изисква показател ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 ...