Ang ColorXdinMA timailhan uban sa mga kapilian timeframe pagpili anaa diha sa mga lantugi input: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires ColorXdinMA.mq5 indicator...

Ang ColorX2MA_Osc timailhan uban sa mga kapilian timeframe pagpili anaa diha sa mga lantugi input: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires ColorX2MA_Osc.mq5 indicator...

The ColorXXDPO indicator with the timeframe selection option available in the input parameters: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires ColorXXDPO.mq5 indicator...

The ColorXdinMA indicator with additional trend strength indication using colored dots based on the standard deviation algorithm. If the standard deviation of the ColorXdinMA indicator...

The CorrectedAverage indicator with the timeframe selection option available in the input parameters: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires CorrectedAverage.mq5 indicator...

The CyclePeriod indicator with the timeframe selection option available in the input parameters: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires CyclePeriod.mq5 indicator...

The DecEMA indicator with the timeframe selection option available in the input parameters: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires DecEMA.mq5 indicator...

The Demand_Index indicator with the timeframe selection option available in the input parameters: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires Demand_Index.mq5 indicator...

The DiNapoliStochastic indicator with the timeframe selection option available in the input parameters: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires DiNapoliStochastic.mq5 indicator...

The Din_fibo_Nex indicator with the timeframe selection option available in the input parameters: input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4; // Timailhan nga panahon nga tsart (time frame) The indicator requires Din_fibo_Nex.mq5 indicator...