ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ο δείκτης Cronex_Impulse_MACD με την επιλογή επιλογή χρονοδιάγραμμα διαθέσιμη στις παραμέτρους εισόδου: εισόδου ENUM_TIMEFRAMES χρονοδιάγραμμα = PERIOD_H4; // περίοδο διάγραμμα δείκτη (χρονικό πλαίσιο) Ο δείκτης απαιτεί δείκτης Cronex_Impulse_MACD.mq5 ...

Ο δείκτης CyberCycle με την επιλογή επιλογή χρονοδιάγραμμα διαθέσιμη στις παραμέτρους εισόδου: εισόδου ENUM_TIMEFRAMES χρονοδιάγραμμα = PERIOD_H4; // περίοδο διάγραμμα δείκτη (χρονικό πλαίσιο) Ο δείκτης απαιτεί δείκτης CyberCycle.mq5 ...

Ο δείκτης ColorSchaffMomentumTrendCycle υλοποιείται ως μια ακολουθία κηροπήγια. Κηροπήγια εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των σχετικών χρονοσειρών των τιμών σε επεξεργασία από τον αλγόριθμο ColorSchaffMomentumTrendCycle. Σε πολλα...

Ο δείκτης ColorSchaffTrendCycle υλοποιείται ως μια ακολουθία κηροπήγια. Κηροπήγια εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των σχετικών χρονοσειρών των τιμών σε επεξεργασία από τον αλγόριθμο ColorSchaffTrendCycle. Σε πολλα...

Ο δείκτης ColorSchaffTriXTrendCycleCandle υλοποιείται ως μια ακολουθία κηροπήγια. Κηροπήγια εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των σχετικών χρονοσειρών των τιμών σε επεξεργασία από τον αλγόριθμο ColorSchaffTriXTrendCycleCandle. Σε πολλα...

Ο δείκτης ColorSchaffRSITrendCycle υλοποιείται ως μια ακολουθία κηροπήγια. Κηροπήγια εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των σχετικών χρονοσειρών των τιμών σε επεξεργασία από τον αλγόριθμο ColorSchaffRSITrendCycle. Σε πολλα...

Ο δείκτης ColorSchaffWPRTrendCycle με την επιλογή επιλογή χρονοδιάγραμμα διαθέσιμη στις παραμέτρους εισόδου: εισόδου ENUM_TIMEFRAMES χρονοδιάγραμμα = PERIOD_H4; // περίοδο διάγραμμα δείκτη (χρονικό πλαίσιο) Ο δείκτης απαιτεί δείκτης ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 ...

Ο δείκτης ColorSchaffTriXTrendCycle με την επιλογή επιλογή χρονοδιάγραμμα διαθέσιμη στις παραμέτρους εισόδου: εισόδου ENUM_TIMEFRAMES χρονοδιάγραμμα = PERIOD_H4; // περίοδο διάγραμμα δείκτη (χρονικό πλαίσιο) Ο δείκτης απαιτεί δείκτης ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 ...

Ο δείκτης ColorSchaffRVITrendCycle με την επιλογή επιλογή χρονοδιάγραμμα διαθέσιμη στις παραμέτρους εισόδου: εισόδου ENUM_TIMEFRAMES χρονοδιάγραμμα = PERIOD_H4; // περίοδο διάγραμμα δείκτη (χρονικό πλαίσιο) Ο δείκτης απαιτεί δείκτης ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 ...

Ο δείκτης ColorSchaffRSITrendCycle με την επιλογή επιλογή χρονοδιάγραμμα διαθέσιμη στις παραμέτρους εισόδου: εισόδου ENUM_TIMEFRAMES χρονοδιάγραμμα = PERIOD_H4; // περίοδο διάγραμμα δείκτη (χρονικό πλαίσιο) Ο δείκτης απαιτεί δείκτης ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 ...