Најнови членови

Индикаторот за Cronex_Impulse_MACD со опција за избор на временска рамка достапна во влезни параметри: влез ENUM_TIMEFRAMES Временска рамка = PERIOD_H4; // Индикатор на табелата период (временска рамка) Индикаторот бара индикатор Cronex_Impulse_MACD.mq5 ...

Индикаторот за CyberCycle со опција за избор на временска рамка достапна во влезни параметри: влез ENUM_TIMEFRAMES Временска рамка = PERIOD_H4; // Индикатор на табелата период (временска рамка) Индикаторот бара индикатор CyberCycle.mq5 ...

Индикаторот за ColorSchaffMomentumTrendCycle спроведува како секвенца од свеќници. Свеќници се појавуваат како резултат на релевантни цена timeseries обработени од страна на алгоритам ColorSchaffMomentumTrendCycle. Во многу ...

Индикаторот за ColorSchaffTrendCycle спроведува како секвенца од свеќници. Свеќници се појавуваат како резултат на релевантни цена timeseries обработени од страна на алгоритам ColorSchaffTrendCycle. Во многу ...

Индикаторот за ColorSchaffTriXTrendCycleCandle спроведува како секвенца од свеќници. Свеќници се појавуваат како резултат на релевантни цена timeseries обработени од страна на алгоритам ColorSchaffTriXTrendCycleCandle. Во многу ...

Индикаторот за ColorSchaffRSITrendCycle спроведува како секвенца од свеќници. Свеќници се појавуваат како резултат на релевантни цена timeseries обработени од страна на алгоритам ColorSchaffRSITrendCycle. Во многу ...

Индикаторот за ColorSchaffWPRTrendCycle со опција за избор на временска рамка достапна во влезни параметри: влез ENUM_TIMEFRAMES Временска рамка = PERIOD_H4; // Индикатор на табелата период (временска рамка) Индикаторот бара индикатор ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 ...

Индикаторот за ColorSchaffTriXTrendCycle со опција за избор на временска рамка достапна во влезни параметри: влез ENUM_TIMEFRAMES Временска рамка = PERIOD_H4; // Индикатор на табелата период (временска рамка) Индикаторот бара индикатор ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 ...

Индикаторот за ColorSchaffRVITrendCycle со опција за избор на временска рамка достапна во влезни параметри: влез ENUM_TIMEFRAMES Временска рамка = PERIOD_H4; // Индикатор на табелата период (временска рамка) Индикаторот бара индикатор ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 ...

Индикаторот за ColorSchaffRSITrendCycle со опција за избор на временска рамка достапна во влезни параметри: влез ENUM_TIMEFRAMES Временска рамка = PERIOD_H4; // Индикатор на табелата период (временска рамка) Индикаторот бара индикатор ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 ...