Хамгийн сүүлийн үеийн НИЙТЛЭЛ

оролтын үзүүлэлтийн боломжтой хугацаа сонгох сонголтыг Cronex_Impulse_MACD үзүүлэлт: Оролтын ENUM_TIMEFRAMES хугацаа = PERIOD_H4; // Үзүүлэлт зураг хугацаа (хугацаа) үзүүлэлт Cronex_Impulse_MACD.mq5 үзүүлэлт шаарддаг ...

оролтын үзүүлэлтийн боломжтой хугацаа сонгох сонголтыг CyberCycle үзүүлэлт: Оролтын ENUM_TIMEFRAMES хугацаа = PERIOD_H4; // Үзүүлэлт зураг хугацаа (хугацаа) үзүүлэлт CyberCycle.mq5 үзүүлэлт шаарддаг ...

Лаа нь дарааллын талаар хэрэгжүүлж ColorSchaffMomentumTrendCycle үзүүлэлт. Лаа ColorSchaffMomentumTrendCycle алгоритм боловсруулсан холбогдох үнийн timeseries үр дүнд гарч ирэх. Олон нь ...

Лаа нь дарааллын талаар хэрэгжүүлж ColorSchaffTrendCycle үзүүлэлт. Лаа ColorSchaffTrendCycle алгоритм боловсруулсан холбогдох үнийн timeseries үр дүнд гарч ирэх. Олон нь ...

Лаа нь дарааллын талаар хэрэгжүүлж ColorSchaffTriXTrendCycleCandle үзүүлэлт. Лаа ColorSchaffTriXTrendCycleCandle алгоритм боловсруулсан холбогдох үнийн timeseries үр дүнд гарч ирэх. Олон нь ...

Лаа нь дарааллын талаар хэрэгжүүлж ColorSchaffRSITrendCycle үзүүлэлт. Лаа ColorSchaffRSITrendCycle алгоритм боловсруулсан холбогдох үнийн timeseries үр дүнд гарч ирэх. Олон нь ...

оролтын үзүүлэлтийн боломжтой хугацаа сонгох сонголтыг ColorSchaffWPRTrendCycle үзүүлэлт: Оролтын ENUM_TIMEFRAMES хугацаа = PERIOD_H4; // Үзүүлэлт зураг хугацаа (хугацаа) үзүүлэлт ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 үзүүлэлт шаарддаг ...

оролтын үзүүлэлтийн боломжтой хугацаа сонгох сонголтыг ColorSchaffTriXTrendCycle үзүүлэлт: Оролтын ENUM_TIMEFRAMES хугацаа = PERIOD_H4; // Үзүүлэлт зураг хугацаа (хугацаа) үзүүлэлт ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 үзүүлэлт шаарддаг ...

оролтын үзүүлэлтийн боломжтой хугацаа сонгох сонголтыг ColorSchaffRVITrendCycle үзүүлэлт: Оролтын ENUM_TIMEFRAMES хугацаа = PERIOD_H4; // Үзүүлэлт зураг хугацаа (хугацаа) үзүүлэлт ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 үзүүлэлт шаарддаг ...

оролтын үзүүлэлтийн боломжтой хугацаа сонгох сонголтыг ColorSchaffRSITrendCycle үзүүлэлт: Оролтын ENUM_TIMEFRAMES хугацаа = PERIOD_H4; // Үзүүлэлт зураг хугацаа (хугацаа) үзүүлэлт ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 үзүүлэлт шаарддаг ...